Projekty

Bulwary Wisły w Warszawie – III nagroda w konkursie TUP

Pobierz pdf

Opis projektu

  • Rok:
  • Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  • Powierzchnia: 140 000 m²
  • Faza: projekt konkursowy- trzecia nagroda
  • Lokalizacja: Warszawa

Tematem konkursu było opracowanie projektu architektoniczno – urbanistycznego lewobrzeżnego bulwaru Wisły, na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie. Jednym z głównych problemów tego miejsca był brak atrakcyjnego zagospodarowania oraz Wisłostrada, skutecznie odcinająca swobodny dostęp do rzeki. W projekcie zdecydowano się powiązać organicznie bulwar Wisły z miastem, umożliwiając swobodną, bezkolizyjną komunikację pomiędzy Starym Miastem, Podzamczem i Powiślem. Dodatkowo zapewniono atrakcyjne zagospodarowanie brzegu rzeki będące magnesem dla mieszkańców oraz turystów. W projekcie założono adaptację istniejących przejść podziemnych w rejonie Podzamcza, wykonanie dodatkowego przejścia pod Wisłostradą i tarasu widokowego. Dodatkowo zlokalizowano nowe przystanki komunikacji miejskiej na moście Śląsko- oraz lokalizację przejścia dla pieszych na wylocie ul. Nowy Zjazd.